Condicions d'ús

1. Condicions d'ús


Aquest avís legal regula l'accés i l'ús del servei de aquesta Web www. immaculadapm.com que Col.legi La Inmaculada (d'ara endavant, el Col•legi) posa a la disposició dels usuaris.
La finalitat d'aquesta Web, és oferir als usuaris, informació, notícies i contactes relatius al Col•legi, o informació que es consideri d'interès per als usuaris.
Els usuaris podran incloure comentaris en alguns dels apartats de la Web, que seran filtrats pel propi Col•legi prèviament a ser visualitzats en l'apartat on s'ha produït el comentari. L'usuari que introdueix un comentari, accepta plenament totes les disposicions incloses en aquest avís.
El Col•legi informa als seus usuaris que aquestes Condicions d'ús podran ser modificades sense informa prèviament als usuaris dels canvis que en ella es produeixin.
El Col•legi podrà modificar en qualsevol moment i sense previ avís, el disseny, presentació i/o configuració de aquest lloc Web, així com alguns o tots els serveis.


2. Condicions d'accés i utilització de la Web


L'usuari accedeix a fer un ús correcte de la Web i dels serveis que ofereix, amb total subjecció a la Llei, a les bones costums, a les presents Condicions d'ús.
Queda expressament prohibit qualsevol ús diferent a la finalitat de aquesta Web. L'accés i utilització del lloc no exigeix la prèvia subscripció o registre dels usuaris.
La informació que proporciona l'usuari al Col•legi haurà de ser veraç. L'usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que faciliti en els diferents apartats, en incloure "Comentaris", enviar informació a través del apartat de "Contacte" o donar-se d'alta a el "NewsLetter".
L'Usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i que poguessin causar al Col•legi o a tercers perjudicis per la informació proporcionada.
L'usuari accedeix a fer un ús adequat dels continguts i serveis que el Col•legi ofereix a través de aquesta Web i a no emprar-los per incórrer en activitats il•lícites, il•legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic.