COL·LEGI LA IMMACULADA

Menú secundario

Informació general de Educació Infantil

Galeria de Videos
Metodologia Entusiasmat
Octubre 2015
Una classe divertida de matemàtiques!
Els alumnes de 4t d'Infantil gaudeixen, des del present curs escolar, del projecte EntusiasMAT, un projecte didàctic-pedagògic que permet treballar les matemàtiques d'una forma útil, real i pràctica. Un projecte creat a l'escola de Montserrat de Barcelona que aplica la teoria de les intel.ligències múltiples i el treball per capacitat individuals.
El Claustre del col.legi la Immaculada estam preparats per rebre un canvi pedagògic i motivats per implementar una metodologia que permeti una formació més completa, més integral del nostre alumnat, preparant-lo per a un futur personal i professional idonis.
El nostre professorat es troba compromès en oferir un ensenyament de qualitat, mostrant una capacitat d'autoavaluació i de sentit crític on l'actualització permanent és essencial.

Sub menu general

Pie Informativo

Diseña y programada por