COL·LEGI LA IMMACULADA

Menú secundario

Informació general de Educació Infantil

Presentació d'ESO
L'educació secundària obligatòria es desenvolupa de manera regular entre els dotze i els setze anys d'edat ( en quatre cursos).

L'etapa de l'educació secundària obligatòria té un valor propi i no sols la funció de preparació de l'alumnat per accedir a etapes posteriors. Té un lligam fort amb el nivell anterior de l'educació primària, ja que completa el període d'obligatorietat de l'ensenyament i té un caràcter terminal pel que fa a la formació general. Aquesta etapa és una base imprescindible de formació per continuar els estudis, ja sigui la formació professional o el batxillerat.

L'objectiu principal d'aquesta etapa és el desenvolupament ple de la persona i  les seves capacitats humanes: cognitives o intel·lectuals, psicomotrius, afectives, de relació interpersonal i d'actuació i inserció social.

CÀRRECS
·    Directora                       Marilena Campos Palazón
·    Cap d'Estudis             
·    Coordinador               

TUTOR/A 16-17
·    1r ESO                        Jordi Tomás Homs
·    2n ESO                       Josep Oliver Marroig
·    3r ESO                        Xavier Ordinas
·    4t ESO                        Cristina Mestre Ferrer
 
PROFESSORS/ES 16-17
·    Cristina Mestre Ferrer                     Ciències Socials i suport.
·    Catalina Fernández Castañer         Llengua Catalana 1r i 2n
·    Assumpta Massutí Sampol               Llengua Catalana 3r i 4t
·    Josep Oliver Marroig                       Llengua Castellana, Llatí de 4t i suport
·    Mª del Carmen Galdón Garau         Física i Química de 2n i 3r, Matemàtiques aplicades de 4t, Biologia i Geologia-4
·    Jerónimo Massanet Amer                Matemàtiques1r, 2n 3r i 4t acadèmiques i Física i Química-4
·    Magdalena Cánaves Llompart        Anglès
·    Xavier Ordinas Ribas                      Anglès
·    Montserrat Giner Molina                 Educació Artística i Visual de 1r, 2n i 4t
·    Alberto González Crisci                   Educació Física
·    Marcos González Muñoz                 Tecnologia i suport
·    Mateu Vidal Bosch                          Música
·    Marilena Campos Palazón              Prof. Suport a integració
·    Margalida Amengual Mera              Orientadora
·    Julio Barcudi Godoy                        Religió

Sub menu general

Pie Informativo

Diseña y programada por