COL·LEGI LA IMMACULADA

Menú secundario

Informació general de Educació Infantil

Presentació d'ESO
L'educació secundària obligatòria es desenvolupa de manera regular entre els dotze i els setze anys d'edat ( en quatre cursos).

L'etapa de l'educació secundària obligatòria té un valor propi i no sols la funció de preparació de l'alumnat per accedir a etapes posteriors. Té un lligam fort amb el nivell anterior de l'educació primària, ja que completa el període d'obligatorietat de l'ensenyament i té un caràcter terminal pel que fa a la formació general. Aquesta etapa és una base imprescindible de formació per continuar els estudis, ja sigui la formació professional o el batxillerat.

L'objectiu principal d'aquesta etapa és el desenvolupament ple de la persona i  les seves capacitats humanes: cognitives o intel·lectuals, psicomotrius, afectives, de relació interpersonal i d'actuació i inserció social.

CÀRRECS
·    Directora  d'ESO             Marilena Campos
·    Cap d'estudis d'ESO         Cristina Mestre               

TUTORS 19-20
·    1r ESO             Josep Oliver
·    2n ESO             Juandi García
·    3r ESO              Jerónimo Massanet
·    4t ESO              Aina Massanet
 
PROFESSORS 19-20
·    Cristina Mestre                    Ciències Socials.
·    Assumpta Massutí               Llengua Catalana
·    Josep Oliver                         Llengua Castellana i Llatí
·    Mª del Carmen Galdón        Biologia
·    Jerónimo Massanet              Matemàtiques, Tecnologia i Física i Química
·    Magdalena Cánaves             Llengua Anglesa
·    Aina Massanet                     Llengua Anglesa
·    Montserrat Giner                 Educació Artística i Visual
·    Alberto González                 Educació Física
·    Juandi García                      Tecnologia, Matemàtiques, Física i Química i Ciències Aplicades
·    Mateu Vidal                         Música
·    Marilena Campos                PT/AD
·    Margalida Amengual           Orientadora
·    Julio Barcudi                        Religió

Sub menu general

Pie Informativo

Diseña y programada por