COL·LEGI LA IMMACULADA

Menú secundario

Informació general de Educació Infantil

Informació de l'etapa d'Infantil
Àrea de coneixement de si mateix i autonomia personal.
  • El cos i la pròpia imatge.
  • Joc i moviment.
  • L'activitat i la vida quotidiana.
  • Cura personal i salut.

Àrea de coneixement de l'entorn.

  • Medi físic: elements, relacions, mesura.
  • Aproximació a la natura.
  • Cultura i vida en societat.

Àrea de llenguatges: comunicació i representació.

  • Llenguatge verbal.
  • Aproximació a la llengua escrita.
  • Aproximació a la literatura.
  • Llenguatge audiovisual i Tecnologies de la Informació i la Comunicació.
  • Llenguatge artístic.
  • Llenguatge corporal.


Projectes

  • Programa AMCO (llengua anglesa 4h/setmanal, des de 4t a 6è EI).
  • Programa EntusiasMAT (matemàtiques castellà 4h/setmanal, des de 4t a 6è EI) .
  • Projecte Garbuix (lectoescriptura en català 4h/setmanal a 4t i 5è d'EI).

Sub menu general

Pie Informativo

Diseña y programada por