COL·LEGI LA IMMACULADA

Menú secundario

Qualitat

Qualitat

Certificat de qualitat

El Col·legi La Immaculada va obtenir el 22 de novembre del 2004 la certificació segons la norma ISO 9001:2000 del seu sistema de gestió de centre. Aquesta certificació de qualitat s'aplica al servei educatiu dels nivells d'infantil, primària i secundària. Al llarg d'aquests anys, s'ha mantingut i millorat el sistema de gestió. El 4 de desembre de 2013, varem renovar el certificat de qualitat, demostrant el nostre compromís amb la millora continua (ISO 9001:2008).

Què ès el Sistema de Gestió per a la Qualitat?

El Sistema de Gestió per a la Qualitat del Col·legi La Immaculada tracta de definir tot allò que es fa al Centre, indicant;

  • com es fa
  • quan es fa
  • qui ho fa
  • com es registra
  • com es millora

 

 

 

 

 

 

 

 

Per aconseguir això, s'ha d'estructurar tota l'activitat del Centre d'una manera formal amb la norma  UNE EN-ISO 9001:2008 com a referència. S'ha establert un sistema documental que ens ajuda a veure si fem les coses correctament i si complim la norma i els nostres objectius.
Tots el personal del centre forma part d'un projecte de qualitat que ha de conèixer i que ha de veure com propi. La participació de cada membre de La Immaculada és necessària i molt important.

El sistema de gestió per la qualitat es fonamenta en la millora continua; s'ha d'oferir un servei educatiu a un clients, complint unes normes i requisits, mesurant en tot moment el grau d'assoliment dels objectius establerts i la satisfacció del client. En resum, aplicar a la gestió del centre, el sistema de millora de la norma ISO de referència abans esmentada.

Sub menu general

Pie Informativo

Diseña y programada por