Avís Legal i Política de privacitat

Informació de l'empresa titular


En compliment de l'article 10 de la llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, s'exposen les dades identificatives als usuaris de la pàgina Web:
Denominació Social: Col·legi La Immaculada (d'ara endavant El Col·legi)
Domicili social: Carrer Robert Graves, número 38
Localitat: Palma de Mallorca.
Província: Illes Balears
C. C.I.F. R-0700389J
Telèfon de contacte: 971 731 229
Correu electrònic de contacte: info@immaculadapm.com


Protecció de Dades de Caràcter Personal


Mitjançant aquest avís legal el Col·legi informa als usuaris de la pàgina Web de la seva propietat, sobre la seva política de privacitat i protecció de dades de caràcter personal, perquè determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar les dades personals que els puguin ser sol·licitats, en ocasió dels serveis oferts.
De conformitat amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que l'enviament de qualsevol dada de caràcter personal a través dels formularis de la pàgina Web o del correu electrònic implica acceptar i consentir el tractament dels mateixos en els termes indicats en la present política de privacitat.
Per exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals, ha de dirigir-se mitjançant sol·licitud, acompanyada de fotocòpia de document acreditatiu, a la seu social indicada en la capçalera d'aquest avís legal.
El Col·legi garanteix la confidencialitat de les dades facilitades, així mateix, es compromet al compliment de les obligacions establertes en el Reglament de Desenvolupament, segons Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, vinculat a la Llei Orgànica 15/99 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.


Apartat "Deixa el teu comentari"


En aquest lloc web, els usuaris interessats poden "deixar els seus comentaris" en relació amb els diferents serveis i activitats del Col·legi, amb la finalitat de mantenir una relació amb ells i conèixer les seves opinions.
Els usuaris que registrin els seus comentaris en algun dels apartats on es permeti dipositar-los, consenteixen el tractament de les seves dades personals per part del Col.legi, així mateix, consenteixen que les dades de nom i el comentari realitzat per ells, previ filtre per part del Col·legi siguin publicats en aquesta Web.
Totes les dades sol·licitades en aquest apartat són d'obligat emplenament.


Apartat "Contacte"


L'usuari podrà proporcionar-nos de forma voluntària, informació de caràcter personal a través dels formularis de recollida de dades o bé en els correus electrònics habilitats. L'usuari consenteix el tractament de les seves dades personals per part del Col·legi, amb la finalitat de controlar la gestió administrativa. E col·legi podrà posar-se en contacte amb el titular, per informar sobre la sol·licitud realitzada.
Totes les dades sol·licitades en aquest apartat són d'obligat emplenament.


Apartat "Newsletter"


L'usuari en donar-se d'alta en aquest apartat, consenteix el tractament de les seves dades personals sol·licitades.
Aquest "Newsletter" ha estat creat amb la finalitat d'informar als subscrits a través de correu electrònic dels serveis i informació relativa al Col·legi o altres relacionats amb el sistema educatiu o que el Col.legi consideri interessant per als seus usuaris.
En cada enviament que es realitzi, l'usuari podrà donar-se de baixa.
Totes les dades sol·licitades en aquest apartat són d'obligat emplenament.


Clàusula d'exempció de responsabilitat i submissions


La present Web desenvolupada per Col·legi, ofereix accés a informació de serveis i activitats que el Col·legi consideri d'interès per als usuaris, a fi de millorar els seus serveis.
El col·legi vetllarà per corregir els errors que es detectin. No obstant això, alguns arxius o continguts poden haver estat creats no exempts d'errors, per la qual cosa no es pot garantir que el servei no quedi interromput o afectat de qualsevol altra forma per tals problemes.
La present Web, podria contenir en algunes ocasionis enllaços a pàgines externes sobre les quals el col·legi no té control algun i respecte de les quals declina tota responsabilitat.
Per a tota qüestió litigiosa o que incumbeixi a la Pàgina Web del Col·legi, serà aplicable la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l'ús d'aquesta pàgina Web, els Jutjats i Tribunals de Palma de Mallorca – Illes Balears – Espanya.